Splošni pogoji za BMW Charging

1. BMW Charging

1.1. S predmetnimi splošnimi pogoji (v nadaljevanju »splošni pogoji«) družba Digital Charging Solutions GmbH, Brunnenstraße 19-21, 10119 Berlin, Nemčija (v nadaljevanju »DCS«), stranko seznanja z informacijskimi storitvami in tehnologijo dostopa do polnilne infrastrukture za električna in priključna hibridna vozila znamke BMW and BMWi , imenovano »BMW Charging« (v nadaljevanju »BMW Charging«). Predpogoj za uporabo BMW Charging je imetništvo brezplačnega uporabniškega računa My BMW Connected Drive. Pojem »stranka« v teh splošnih pogojih se uporablja za osebe obeh spolov.

1.2. Zadnja različica teh splošnih pogojev in zadnjih podatkov o razpoložljivih tarifah je na voljo in se lahko tudi prenese in natisne na spletni strani www.bmw-public-charging.com. Spremembe teh splošnih pogojev poslovanja, pogodbe za storitev BMW Charging, sklenjena na tej osnovi, kakor tudi vse spremembe v tarifi, dogovorjeni s stranko, zaradi sprememb v zakonodaji, sodni praksi ali pogojih na trgu, je treba stranki skladno z razdelkom 2.2 sporočiti prek e-poštnega naslova, ki ga ta navede, v besedilni obliki z izrecnim sklicevanjem na zadevne spremembe. Te spremembe bodo začele učinkovati, če jim stranka ne nasprotuje v obdobju enega meseca od prejema sporočila. O takšnih pravnih posledicah bo podjetje DCS obvestilo stranko na začetku enomesečnega obdobja iz prejšnje povedi. Zgoraj navedeni postopek velja tudi za spremembe tarif, dogovorjenih s stranko.

1.3. DCS deluje skupaj z upravljavci polnilnih postaj (vsak “BMW Charging partner”). Polnilne postaje BMW Charging partnerjev so prikazane na spletni strani www.bmw-public-charging.com, v BMW Charging aplikaciji, kot tudi prek dodatnih kanalov (v nadaljevanju “vmesniki”), in so označene na način, da se jih razlikuje od drugih polnilnih postaj, ki niso del razpoložljive mreže polnilnih postaj. V delu se lahko do teh podatkov dostopa samo s prijavo na strani za člane.

1.4. BMW Charging vključuje:

a) prikaz polnilnih postaj BMW Charging partnerja (v obliki statičnih informacij) in določenih informacij o uporabi polnilnih postaj BMW Charging partnerjev (kot so razpoložljivost in cene v obliki dinamičnih informacij) na vmesnikih.

b) polnjenje na polnilni postaji BMW Charging partnerja po avtentikaciji (glej razdelek 6.1) skupaj z mesečnim izdajanjem računov, ki vključuje pregled vseh procesov zaračunavanja.

1.5. Podrobnosti o BMW Charging in uporabi storitev so opisane na spletni strani www.bmw-public-charging.com.

1.6. Trenutno Nemčija ne zagotavlja nacionalne pokritosti z rešitvami zaračunavanja in obračunavanja, skladno s kalibracijskim zakonom operaterjev postaj. V naši storitvi uporabljamo podatke, ki nam jih zagotovijo operaterji postaj. V nekaterih primerih lahko to med drugim vodi do odstopanj pri zaračunanih in obračunanih zneskih. Prosimo, obrnite se na nas, če imate kakšna vprašanja.

2. Sklenitev pogodbe in naročanje

2.1. Stranka lahko naroči storitev BMW Charging na spletni strani www.bmw-public-charging.com. Uporablja se tista različica splošnih pogojev, ki jo je stranka izrecno sprejela pri naročilu storitve BMW Charging (takšna različica pa se lahko občasno spreminja skladno z razdelkom 1.2 zgoraj). DCS lahko stranki ponudi dodatne storitve, na primer posebne pogoje za dostop do polnilnih postaj ali dostop do polnilnih postaj neodvisnih operaterjev polnilnih točk (»pakete«). Tudi za take pakete veljajo določbe teh splošnih pogojev uporabe.

2.2. Stranke, ki imajo »My BMW Connected Drive« uporabniški račun, se lahko prijavijo za storitev BMW Charging na spletni strani www.bmw-public-charging.com s tem, da posredujejo svoj naslov prebivanja in plačilne podatke. Te podatke je mogoče popraviti ali posodobiti pozneje v uporabniškem računu stranke ali preko sistema za podporo strankam. Stranke, ki niso še vzpostavile brezplačnega »My BMW Connected Drive« uporabniškega računa, morajo takšen uporabniški račun vzpostaviti, preden se prijavijo za storitev BMW Charging.

2.3. Vsi podatki, predloženi preko uporabniškega računa stranke, kot na primer plačilni podatki, podatki o naslovu prebivanja in elektronski naslovi, so samodejno zaščiteni s sodobnimi sredstvi šifriranja, npr. s protokolom SSL (angl. Secure Sockets Layer).

2.4. Plačilo se izvrši s kreditno kartico ali drugim načinom plačila, ki ga stranki ponuja BMW Charging v postopku registracije. Pod pogojem zadostne kreditne sposobnosti imajo poslovne stranke možnost plačila z bančnim nakazilom na podlagi izdanih računov. V takšnem primeru mora poslovna stranka zaprositi za možnost plačila z bančnim nakazilom in poslati kopijo izpiska iz sodnega (poslovnega) registra ali podobno uradno potrdilo družbi DCS. Zahtevek za plačilo z bančnim nakazilom se lahko vloži med postopkom registracije ali preko sistema za podporo strankam.

2.5. Ponudba in sklenitev pogodbe za storitev BMW Charging

a) DCS predloži zavezujočo ponudbo za opravljanje storitve BMW Charging. Ko stranka, ki ima »My BMW Connected Drive« račun, registrira uporabniški račun BMW Charging in izrecno sprejme splošne pogoje, lahko naroči storitev BMW Charging. Postopek naročila je opisan tudi na www.bmw-public-charging.com.

b) Stranka lahko popravi vse napake v vnosu s klikom na »nazaj« med postopkom registracije in popravilom vnosa. Preden stranka potrdi naročilo, se ji zlasti zagotovijo informacije o cenah, ki veljajo za BMW Charging.

c) Po opravljenem postopku naročanja storitve BMW Charging, stranka prejme potrditev o naročilu po elektronski pošti skupaj s podatki o ustrezni tarifi, splošnimi pogoji, ki jih je sprejela stranka, in podatki o pravici do odstopa (glej razdelek 2.7).

d) Pogodba za storitev BMW Charging je sklenjena po končanem postopku naročila.

e) Vsebino pogodbe za storitve BMW Charging hrani DCS, stranka pa jo lahko pridobi in shrani na www.bmw-public-charging.com v uporabniškem računu stranke BMW Charging.

2.6. Jeziki

Pogodba za storitev BMW Charging je sklenjena v slovenskem jeziku. Prevodi teh splošnih pogojev v druge jezike so zgolj informativne narave in niso pravno zavezujoči.

2.7. Pravica do odstopa od pogodbe

Stranka, ki je potrošnik, ima pravico odstopiti od pogodbe za storitve BMW Charging v roku štirinajstih dni.

Šteje se, da je stranka obveščena o svojih pravicah do odstopa, kot sledi:

Pravica do odstopa od pogodbe

Imate pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh odstopite od te pogodbe.

Odstopni rok poteče v 14 dneh od dne sklenitve pogodbe.

Za uveljavitev pravice do odstopa nas (Digital Charging Solutions GmbH, Brunnenstraße 19-21, 10119 Berlin, Nemčija, Tel: +386 1 828 20 72, E-Mail: si@bmw-public-charging.com) morate o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe obvestiti z nedvoumno izjavo (npr. s pismom, poslanim po pošti, po telefaksu ali po elektronski pošti). V ta namen lahko uporabite priloženi vzorčni odstopni obrazec, vendar to ni obvezno.

Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem vaše pravice do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe.

Učinki odstopa od pogodbe

Če odstopite od te pogodbe, vam brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o vaši odločitvi o odstopu od te pogodbe, povrnemo vsa z vaše strani prejeta plačila, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni z naše strani ponujena cenovno najugodnejša standardna oblika dostave). Takšno povračilo bomo izvršili z enakim plačilnim sredstvom, ki ste ga uporabili sami pri izvedbi prvotne transakcije, razen če ste se izrecno dogovorili drugače; v nobenem primeru zaradi takšnega povračila ne boste imeli kakršnih koli stroškov.

Če ste zahtevali, da se izvedba storitev ali dobava električne energije začne v odstopnem roku, ste nam dolžni plačati znesek, ki je sorazmeren s storitvami, opravljenimi do trenutka, ko ste nas obvestili o vašem odstopu od te pogodbe, v primerjavi s celotnim obsegom pogodbe.

 (Konec podatkov o pravici do odstopa)

3. Kartica za BMW Charging: Aktivacija in deaktivacija kartice za BMW Charging

3.1. Zato da lahko uporabljate BMW Charging, večina polnilnih postaj zahteva aktivirano kartico za BMW Charging. Če stranka že ima kartico za BMW Charging, jo lahko aktivira med postopkom registracije. Če je nima, bo DCS stranki poslala kartico za BMW Charging po navadni pošti. Kartico za BMW Charging se aktivira na uporabniškem računu stranke BMW Charging z vnosom številke kartice in potrditvijo podatkov. Stranka nato prejme elektronsko sporočilo s potrdilom. Aktivacija kartice za BMW Charging lahko traja do 24 ur.

3.2. Na nekaterih polnilnih postajah je avtentikacija možna samo z uporabo BMW Charging aplikacije, ki je na voljo v Apple Inc. App trgovini  (angl. Apple Inc. App Store) ali v Google Play trgovini (angl. Google Play Store) ter vsebuje čitalec za QR kodo. Za avtentikacijo bo potrebna prijava z uporabo podatkov za prijavo.

3.3. DCS ostane lastnik kartice za BMW Charging. Stranka mora skrbno hraniti svojo kartico za BMW Charging in podatke za prijavo. Stranka mora nemudoma obvestiti DCS o kakršni koli izgubi ali kraji kartice za BMW Charging ali podatkov za prijavo (glej kontaktne podatke v razdelku 10). Poleg tega se lahko stranka obrne na sistem za podporo strankam, da deaktivira kartico za BMW Charging. Izdaja nadomestne kartice lahko povzroči nastanek dodatnih stroškov za stranko (glej veljavne cene na www.bmw-public-charging.com).

4. Trajanje in veljavnost pogodbe

4.1. Pogodba BMW Charging nima določenega roka in jo lahko vsaka stranka odpove z enomesečnim predhodnim pisnim obvestilom z učinkom do konca koledarskega meseca. Obvestilo o odpovedi se lahko pošlje z uporabniškega računa stranke, s pisnim obvestilom ali po elektronski pošti; to ne vpliva na pravico do takojšnje odpovedi pogodbe iz utemeljenega razloga.

4.2. Ko se pogodbo odpove, kartica za BMW Charging ni več veljavna in jo bo podjetje DCS blokiralo.

4.3. Za dodatne pakete, ki si jih je izbrala stranka, lahko veljajo drugačni pogoji in odpovedni roki. 

5. Uporaba in razpoložljivost BMW Charging

5.1. Stranka lahko pridobi več informaciji o BMW Charging ter tehničnih podrobnostih o uporabi in razpoložljivosti na www.bmw-public-charging.com. DCS izvaja storitve v državi prebivališča stranke kot tudi v drugih državah skladno z razdelkom 9 spodaj.

5.2. Zato, da bi najbolje uporabili BMW Charging, se zahteva namestitev BMW Charging aplikacije na ustrezni mobilni napravi ali dostop do www.bmw-public-charging.com.

5.3. DCS se zavzema za širitev dostopa in uporabe javne polnilne infrastrukture prek BMW Charging in širitve skupine BMW Charging partnerjev; ne glede na to DCS ne daje nikakršnih zagotovil ali jamstev glede razpoložljivosti polnilnih postaj (pravilnega delovanja, razpoložljivosti električne energije ali možnosti polnega polnjenja) in stranka nima pravice zahtevati dostopa do določenih polnilnih postaj in/ali možnosti polnjenja. Zlasti ne obstaja pravica do ohranitve enake infrastrukture za polnjenje BMW Charging partnerja.

5.4. Skladno z razdelkom 5.5, DCS ne daje nobenih zagotovil ali jamstev v zvezi z aktualnostjo in/ali pravilnostjo statičnih in/ali dinamičnih podatkov, prikazanih z vmesniki (glej razdelek 1.4 a), vključno, vendar ne omejeno na podatke o polnilnih postajah in/ali njihovi razpoložljivosti. Stranka zlasti potrjuje, da se zaveda, da takšne podatke zagotavljajo tretje osebe (npr. BMW Charging partner). V vsakem primeru DCS preverja aktualnost in/ali pravilnost informacij na podlagi vzorca, zato da lahko svoje storitve nenehno izboljšuje. Prenos teh informacij je odvisen tudi od sprejema mobilnih podatkov ustreznih omrežnih operaterjev, ki jih lahko ovirajo atmosferski pogoji, topografske razmere, položaj vozila in ovire v bližini (kot so mostovi in zgradbe itd.).

5.5. Z ozirom na dogovorjeno tarifo se cene lahko spreminjajo glede na polnilno postajo, ki se uporablja (glej razdelek 7.1). V takšnem tarifnem sistemu so dejanske cene vsake polnilne postaje stranki prikazane na www.bmw-public-charging.com, pod pogojem, da je stranka prijavljena s svojimi podatki za prijavo. Ne glede na ureditev v razdelku 5.4 DCS jamči za pravilnost prikazanih cen. Stranke s takšno tarifo se morajo pred začetkom postopka polnjenja seznaniti z veljavnimi cenami.

5.6. Storitve BMW Charging, ki so ponujene pod temi splošnimi pogoji, se lahko uporabijo samo za polnjenje vozil znamke BMW, BMWi and MINI.

5.7. Stranke lahko svojim družinskim članom ali svojim zaposlenim dovolijo uporabo BMW Charging (zlasti BMW Charging kartico), pod pogojem, da stranka za takšno storitev ne zaračunava in da se BMW Charging uporablja samo za polnjenje strankinega lastnega vozila. Pred takšnim polnjenjem mora stranka uporabnika poučiti o pravilni rabi polnilne postaje. Za vsakršno drugačno uporabo BMW Charging s strani tretjih se zahteva predhodna odobritev podjetja DCS. Stranka ne sme uporabljati BMW Charging v nezakonite namene ali dovoliti tretjim, da bi to počeli.

5.8. Stranka mora strogo upoštevati navodila za uporabo vozila, ki ga je treba polniti, in navodila za uporabljeno opremo ali dodatno opremo (npr. polnilni kabel), kakor tudi vsa navodila in pogoje BMW Charging partnerja, prikazanih na polnilnih postajah v zvezi z uporabo polnilnih postaj. Uporaba kablov za polnjenje ali druge opreme ali dodatne opreme, ki (i) ni bila potrjena v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi (npr. oznaka CE), (ii) ni odobrena za zadevni avtomobil ali s strani ustreznega BMW Charging partnerja v skladu z navodili, prikazanimi na polnilnih postajah ali (iii) je poškodovana, je strogo prepovedana.

5.9. Prepovedana je uporaba polnilnih postaj, ki prikazujejo alarmno sporočilo ali poročilo o težavi ali so očitno poškodovane. Stranko se zato naproša, da o tem obvesti DCS (glej kontaktne podatke v razdelku 10).

5.10. Kupec je odgovoren za kakršnokoli krivdno povzročeno škodo, ki je nastala zaradi zlorabe ali nepravilne uporabe BMW Charging kartice, zadevne aplikacije BMW Charging kot naprave za avtentikacijo ali zaradi zlorabe ali nepravilne uporabe postopka polnjenja v skladu z veljavno zakonodajo.

6. Postopek polnjenja in avtentikacije; maksimalni čas polnjenja in čas mirovanja; motnje

6.1. Na splošno stranke potrdijo avtentikacijo na polnilnih postajah BMW Charging partnerja z BMW Charging kartico. Na nekaterih polnilnih postajah je avtentikacija možna oziroma lahko zahteva uporabo BMW Charging aplikacije. To velja predvsem za polnilne postaje z intercharge simbolom. Za vsako polnilno postajo se razpoložljive metode za avtentikacijo prikažejo na www.bmw-public-charging.com.

6.2. Najdaljše možno obdobje za neprekinjeno povezavo na posamezni polnilni postaji ne sme trajati več kot 24 ur, oziroma v primeru DC polnjenja (neposrednega enosmernega polnjenja, ang. »direct current charging«) največ 4 ure. Poleg tega mora stranka izprazniti javno parkirno mesto takoj, ko je proces polnjenja zaključen, ali je potekel najdaljši čas za parkiranje. Stroški, ki lahko nastanejo DCS zaradi prekoračitve maksimalnega polnjenja ali prekoračitve časa mirujočega stanja in/ali prekoračitve najdaljšega časa za parkiranje, kot tudi stroški glob ali vleke zaradi nepravilnega parkiranja, bodo zaračunani stranki.

6.3. Stranka priznava, da lahko pride do motenj na polnilnih postajah zaradi višje sile, vključno s stavkami, začasnimi razpusti delavcev in uradnimi navodili ter zaradi tehničnih in drugih ukrepov, ki jih je treba izvajati na opremi zaradi pravilnega delovanja ali izboljšanja storitev (npr. vzdrževanja, popravila, posodobitve programske opreme sistemov). Motnje lahko nastanejo tudi zaradi kratkotrajnega pomanjkanja zmogljivosti zaradi maksimalne obremenitve.

6.4. V primeru, da so prekinitve in/ali motnje pri dobavi električne energije posledice motenj delovanja omrežja (vključno s povezavo na omrežje), je DCS oproščen svoje posamezne obveznosti v sklopu BMW Charging. Vendar to ne velja, če DCS prekine dobavo brez razloga. Na zahtevo bo DCS brez nepotrebnega odlašanja stranki posredoval podatke v zvezi s takšnimi škodnimi dogodki in njihovo povzročitvijo, pod pogojem, da bo DCS razpolagal s takšnimi podatki, oziroma da bodo takšni podatki na voljo z razumnimi prizadevanji.

7. Stroški; Cene

7.1. Pristojbina za BMW Charging in uporabo storitev je določena z ustrezno dogovorjeno tarifo in je na splošno lahko sestavljena na naslednji način:

a) fiksna mesečna osnovna pristojbina (odvisno od dogovorjene tarife; pri nekaterih tarifah lahko mesečna osnovna pristojbina že vsebuje pristojbine za uporabo (pavšalne tarife), in

b) plačila glede na dejansko uporabo za posamezen postopek polnjenja na polnilnih postajah BMW Charging partnerjev.

Trenutne cene za posamezne tarife so na voljo v ceniku na spletnem mestu ali v aplikaciji v razdelku „Pravno“ > „Cenik“. Prosimo, da se o veljavnih cenah pozanimate preden začnete s polnjenjem. 

Cene posameznih procesov polnjenja (dejanska uporaba) se lahko spreminjajo (spremenljivi tarifni sistem) glede na dogovorjeno tarifo. V takšnem tarifnem sistemu se dejanske cene za postopek polnjenja za posamezno polnilno postajo kupcu prikažejo na www.bmw-public-charging.com, pod pogojem, da je stranka vpisana s svojimi podatki za prijavo. Pri variabilnih tarifah ima DSC pravico popraviti cene za dejansko rabo polnilne postaje z učinkom za naprej. Dejanske cene se bodo prikazale na www.bmw-public-charging.com. Stranke, ki imajo takšne tarife, se morajo seznaniti z veljavnimi cenami pred začetkom postopka polnjenja.

7.2. Osnovni mesečni strošek se bo obračunal samo v primerih, ko bo pogodba za BMW Charging sklenjena, oziroma – v primeru spremembe na tarifo z osnovnim mesečnim stroškom – ko je takšno spremembo aktiviralo podjetje DCS, in sicer sorazmerno za preostanek prvega meseca. 

7.3. Plačila glede na dejansko uporabo bodo zaračunana za vsak postopek polnjenja od njegovega začetka (tj., ko se vtič vstavi v polnilno točko) do konca (tj., ko se vtič potegne iz polnilne točke), in sicer glede na trenutno veljavne cene v posamezni državi ali na posamezni polnilni postaji. Dodatne informacije o cenah gostovanja so na voljo v ceniku za ustrezno tarifo pod www.bmw-public-charging.com. Postopek polnjenja bo obračunan, kot je navedeno v ceniku za veljavno tarifo (npr. na minuto za vsako začeto minuto polnjenja ali za kW/h).

7.4. Vse cene vključujejo DDV. Podatek o veljavnih cenah za vsako tarifo stranke ob sklenitvi pogodbe bo stranki poslan po elektronski pošti (glej razdelek 2.5c).

7.5. V primeru, da so cene prikazane na kateri koli polnilni postaji BMW Charging partnerja, se takšne cene lahko razlikujejo od cen, ki so bile pogodbeno dogovorjene s stranko; veljavne bodo samo cene, ki so dogovorjene med stranko in DCS.

7.6. Cene pri polnjenju v tujini (gostovanje) se lahko razlikujejo od tistih, ki so navedene ob sklenitvi pogodbe. Preden stranka začne polnjenje v tujini, se je dolžna seznaniti z veljavnimi pogoji uporabe. Obveznost zagotavljanja informacij in obveščanja v skladu z razdelkom 1.2 teh splošnih pogojev in pravne posledice, predvidene v njih, v teh primerih ne veljajo.

7.7. Pri polnjenju v tujini se lahko zgodi, da boste DCS dolžni znesek v drugačni valuti (tuji valuti), kot velja v Sloveniji. Da bi stranki čim bolj olajšali obračun tujih valut, lahko DCS pretvori terjatve v tuji valuti v valuto, ki se uporablja v Sloveniji, in od stranke terja ta pretvorjeni znesek namesto zneska v tuji valuti. Pretvorba valute za postopek polnjenja v tuji valuti temelji na referenčnem tečaju evra Evropske centralne banke ob koncu zadnjega bančnega delovnega dne pred postopkom polnjenja, ki ga stranka lahko preveri na spletni strani:    https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html.

7.8. DCS si pridržuje pravico do nižanja cen za obstoječe in/ali nove pogodbe za določena časovna obdobja in za določene polnilne postaje (glej razdelek 7.1b) (posebne ponudbe).

7.9. Sprememba tarife zahteva ustrezno pogodbo med strankama; stranka lahko zaprosi za spremembo tarife preko spleta na www.bmw-public-charging.com.

8. Izdaja računov in plačilni pogoji

8.1. Stranka lahko pridobi svoje mesečne račune na uporabniškem računu stranke za BMW Charging na www.bmw-public-charging.com, ki vsebuje podroben seznam postopkov polnjenja v zadevnem računskem obdobju z informacijami o datumu, kraju in trajanju. Stranka bo o novem računu obveščena po elektronski pošti.

8.2. Stroški, ki so nastali v koledarskem mesecu, bodo zaračunani z načinom plačila, ki je bil izbran med postopkom registracije v uporabniškem računu stranke za BMW Charging, in sicer na četrti delovni dan naslednjega koledarskega meseca. Poslovne stranke, ki izvršujejo plačila z bančnimi nakazili na podlagi izdanih računov  (glej razdelek 2.4), morajo znesek nakazati v roku 14 dni od prejema računa na številko računa, ki je naveden na računu. Čeprav si DCS prizadeva, da bo za BMW Charging zaračunal običajno v naslednjem koledarskem mesecu, DCS tega ne more zagotoviti (npr. zaradi poznega izdajanja računov podjetju DCS s strani BMW Charging partnerjev).

8.3. Stranka lahko poravna svoje zahtevke z zahtevki DCS le v primeru, če je strankin nasprotni zahtevek nesporen, utemeljen na podlagi umika te pogodbe, ali če obstaja pravno zavezujoč naslov. Stranka lahko zadrži plačila le, če to temelji na terjatvah, ki izhajajo iz pogodbe o storitvah BMW Charging.

8.4. Če stranka zamuja s plačili, ima DCS pravico, da ji blokira uporabo storitve BMW Charging.

9. Mednarodno gostovanje

Na podlagi pogodbe o storitvah BMW Charging lahko stranka uporablja kartico BMW Charging in aplikacijo BMW Charging, ki jo BMW ponuja tudi v drugih državah kot v državi stalnega prebivališča stranke. Trenutni seznam držav je viden na spletni strani www.bmw-public-charging.com.

10. Kontakt

Za splošna vprašanja o izdelku BMW Charging, vprašanja o računih, vprašanja pogodbah s strankami ali BMW Charging kartico, kot tudi za tehnične težave, zlasti med postopkom polnjenja, lahko stranka uporabi možnosti kontaktov, kot so določeni na spletni strani www.bmw-public-charging.com.

11. Garancija

Veljajo zakonske določbe o garanciji.

12. Izjava o omejitvi odgovornosti

12.1. V primeru lahke malomarnosti je DCS odgovorna le, če je kršila pomembne pogodbene obveznosti (bistvene obveznosti). To so tiste obveznosti, za katere se šteje, da so izrecno naložene DCS glede na vsebino in namen pogodbe o storitvah BMW Charging, oziroma tiste obveznosti, katerih izpolnitev omogoča pravilno in skladno izvajanje pogodbe o storitvah BMW Charging, in v izpolnitev katerih lahko stranka redoma zaupa. Takšna odgovornost je omejena na običajno škodo, ki jo je mogoče predvideti ob sklenitvi pogodbe o storitvah BMW Charging.

12.2. Osebna odgovornost zakonitih zastopnikov, zastopnikov in zaposlenih v DCS za kakršno koli škodo, ki je posledica njihove lahke malomarnosti, je prav tako omejena na obseg, opisan v prejšnjem odstavku.

12.3. Odgovornost DCS v primeru naklepnega nerazkritja napake, odgovornost, ki izhaja iz prevzema jamstva, ali odgovornost v skladu z zakoni o odgovornosti za izdelek, ostane nespremenjena. Omejitve odgovornosti ne veljajo v primeru naklepa, hude malomarnosti, smrti, telesne poškodbe ali poslabšanja zdravja.

12.4. DCS ni upravljavec polnilnih postaj in ni odgovoren kot upravljavec. Kupec potrjuje, da v primeru motenj ali nepravilnosti pri dobavi električne energije, ki nastanejo zaradi motenj v delovanju omrežja (vključno z povezavo do omrežja), lahko nastanejo terjatve do upravljavca distribucijskega omrežja; DCS bo na zahtevo dodelil in prenesel zahtevke in pravice zoper upravljavca distribucijskega omrežja v zvezi s škodo, ki nastane stranki.

13. Informacije glede varstva osebnih podatkov

13.1. DCS jemlje varovanje osebnih podatkov zelo resno in spoštuje zasebnost uporabnikov pri obdelavi osebnih podatkov.

13.2. Nadaljnje informacije o obdelavi podatkov, zaščiti podatkov in varnosti podatkov lahko najdete v obvestilu o zaščiti podatkov.

14. Pristojnost, mediacija in veljavna zakonodaja

14.1. Pogodba o storitvah BMW Charging in pravno razmerje, ki temelji na teh splošnih pogojih, je predmet nemške zakonodaje; Konvencija Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga se ne uporablja. Če je stranka potrošnik, se zanj uporabljajo obvezni predpisi o varstvu potrošnikov države, v kateri ima stranka običajno prebivališče, če so za stranko ugodnejši.

14.2. Izključna pristojnost oziroma kraj za reševanje vseh zahtevkov, ki izhajajo iz razmerij z lastniki podjetij ali družbami po javnem pravu, je München, Nemčija. Če je stranka potrošnik in ima stalno prebivališče ali začasno prebivališče na področju Evropskega gospodarskega prostora (EGP) ali v Švici, lahko vloži tudi zahtevek tudi v državi stalnega prebivališča. Zahtevki DCS proti potrošniku se lahko vložijo samo v državi stalnega prebivališča potrošnika.

14.3. Evropska komisija zagotavlja spletno platformo za reševanje sporov, ki jo lahko najdete na spletnem naslovu http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Če želite opozoriti na kakšno zadevo, nas kontaktirajte.

14.4. DCS ne bo sodeloval v postopkih za reševanje sporov pred potrošniško arbitražo in tega tudi ni dolžan storiti.

Zadnja sprememba: Februar 2021

Primer 1: Vzorec odstopnega obrazca

Vzorec odstopnega obrazca

(ta obrazec izpolnite in pošljite samo, če želite odstopiti od pogodbe)

Za:

Digital Charging Solutions GmbH

Mies-van-der-Rohe-Straße 6

80807 München, Nemčija

Elektronski naslov: si@bmw-public-charging.com

Obveščam/Obveščamo (*) vas, da odstopam/odstopamo (*) od pogodbe za prodajo naslednjega blaga (*)/za zagotovitev naslednje storitve:


Številka pogodbe BMW Charging

Naročeno dne

Ime potrošnika(-ov)

Naslov potrošnika(-ov)

Podpis potrošnika(-ov) (samo če se obrazec pošlje na papirju)

Datum

(*) Po potrebi črtajte