Tuotteidemme ja palveluidemme laadulle asettamasi korkeat standardit määrittävät sitä, kuinka käsittelemme tietojasi. Pyrimme luomaan ja ylläpitämään perustaa luottavaiselle liikesuhteelle asiakkaidemme ja mahdollisten tulevien asiakkaidemme kanssa. Henkilötietojesi luottamuksellisuus ja koskemattomuus ovat yksi ensisijainen huolenaiheemme.

Kuka on vastuussa tietojen käsittelystä?

Digital Charging Solutions GmbH, Rosenstraße 18-19, 10178 Berlin, Saksa (”DCS”) tarjoaa asiakkaalle BMW Charging -palveluita rekisterinpitäjänä ja on vastuussa siihen liittyvästä tietojen käsittelystä.

Mitä sinua koskevia tietoja me käsittelemme, mihin tarkoitukseen ja miten kauan tietoja säilytetään?

BMW Charging -sopimuksen solmimisen tai BMW Charging -palveluiden tarjoamisen yhteydessä kerättyjä henkilötietoja käsitellään BMW Charging -sopimuksen laatimiseksi, asiakkaan BMW Charging -palveluiden käytön mahdollistamiseksi (esim. lataaminen latausasemalla) ja asiakasta BMW Charging -palveluista laskuttamiseksi. (Art. 6(1)(b) EU:n yleinen tietosuoja-asetus ”GDPR”).

Sopimusten solmimista koskevat tiedot

BMW Charging -sopimusta solmittaessa käsitellään seuraavanlaisia tietoja:

 • yhteystiedot (esim. sukunimi, etunimi, osoite, sähköpostiosoite)
 • tilitiedot (esim. BMW Charging -sisäänkirjautumistili, maksutiedot)
 • auton tiedot (VIN-numero)

Sopimustiedot poistetaan automaattisesti BMW Charging -sopimuksen päättymisen jälkeen; taloudelliset transaktiot poistetaan lakisääteisen velvoitteen mukaisesti 10 vuoden kuluttua.

Palvelujen tarjoamista koskevat tiedot

DCS:n BMW Charging -palveluiden tarkoituksiin käsitellään seuraavia (tarvittaessa henkilö-) tietoja (Art. 6(1)(b) GDPR):

 • yksilöllinen BMW Charging- latauspalvelukorttiin yhdistetty tunnistenumero, joka toimii asiakkaan tunnistamistapana latausasemalla
 • lataustiedot, joissa esitetään asiakkaan suorittamat lataustapahtumat
 • latausaseman sijainti, jossa lataustapahtuma suoritettiin sekä asiakkaan sijainti näytöllä olevalla kartalla, jolla varmistetaan helpompi suunnistus ja oikea osoite (sijainti vain mikäli e-route-palvelu on käytössä ja asiakas on ottanut GPS-toiminnon käyttöön My BMW app -sovelluksessa).
 • Kaikki muut tiedot, joita kerätään latausprosessin aikana.

DCS ei pysty tarjoamaan sinulle kyseistä palvelua, jos tietoja ei anneta ja näin ollen käsitellä. Käsitellyt henkilötiedot poistetaan automaattisesti 90 päivän kuluttua, mikäli niitä ei enää tarvita tietyn palvelun tarjoamiseksi.

Asiakkaan ajoneuvotietojen toimittaminen on välttämätöntä latausprosessin laskutuksen oikeaksi käsittelemiseksi palveluntarjoajamme kanssa. VIN-tunnus vaaditaan vastaavien sopimussuhteiden tunnistamiseksi.

DCS käyttää valtuutettuja palveluntarjoajia BMW Charging -palveluiden tarjoamiseksi.

Tuotteen laadun varmistamiseksi, uusien tuotteiden kehittämiseksi ja niitä koskevien tutkimusten suorittamiseksi

Yksinomaan BMW Charging -palveluiden tarjoamisen lisäksi tietoja kerätään ja käsitellään DCS:n tarjoaman BMW Chargingn laadunvalvonnan tarkoituksiin sekä DCS:n uusien asiaankuuluvien palveluiden kehittämiseksi. Tietojenkäsittely palvelee DCS:n ja Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft · Petuelring 130 · 80809 München (BMW AG) oikeutettuja etuja noudattaa asiakkaidemme asettamia korkeita vaatimuksia nykyisille palveluille ja kyetä täyttämään asiakkaidemme toiveet myös tulevaisuudessa kehittämällä uusia palveluita (Art. 6(1)(f) GDPR). Suojellaksemme asiakkaidemme yksityisyyttä tämän osion mukaisesti käsiteltyjä tietoja käsitellään yksinomaan sellaisessa muodossa, josta tietoja ei voi jäljittää takaisin asiakkaaseen.

Palveluidemme parantamiseksi sisäänkirjautuneet käyttäjät voivat arvioida DCS-verkon latausasemia, tarvittaessa kommentoida tai lähettää latausasemalle käyttäjien luomaa sisältöä (jäljempänä näitä kaikkia kutsutaan yhteisnimellä ”arviointi”). DCS tallentaa nämä arvioinnit yhdessä henkilötietojen kanssa, ja niitä käytetään ainoastaan palvelujemme parantamiseen.

DCS pidättää itsellään oikeuden näyttää arviot yhdessä asiakkaan nimikirjainten kanssa verkkosivustolla, sovelluksessa ja muilla kanavilla (jäljempänä ”kanavat”), jotta myös muille käyttäjille voidaan tarjota parempaa palvelua ja parempia asiakaskokemuksia. Lisäksi on mahdollista, että DCS antaa arvioinnit DCS-verkossa olevien kumppanien käyttöön näytettäviksi heidän kanavillaan. Kaikki tämänkaltainen arvioinnin käyttö DCS:n tai DCS-verkon kumppanin toimesta tapahtuu suojaamalla käyttäjän tiedot anonyymissä muodossa, toisin sanoen käyttäjän nimikirjaimia käytetään ilman henkilötietoja, ellei käyttäjä ole antanut aiemmin suostumustaan muunlaiseen käyttöön.

Jokaisella käyttäjällä on mahdollisuus poistaa latausaseman arvio kunkin kanavan asetusten kautta milloin tahansa.

Analysoimme käyttäjien käyttäytymistä myös mobiilisovelluksissamme. Tarkoituksena on mukauttaa palveluidemme laatua ja käyttäjäystävällisyyttä vastaamaan asiakkaidemme toiveita myös mobiilisovellusten kontekstissa (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta). Tämä vastaa oikeutettujen etujen mukaista tiedonkeruujärjestelmää kasvavien asiakasvaatimusten kohdalla. Sinulla on mahdollisuus vastustaa tätä käsittelyä mobiilisovelluksissamme milloin tahansa.

Seuraavia tietoluokkia käsitellään mobiilisovelluksissamme käyttäjän käyttäytymiseen liittyen:

 • Yleinen käyttö: Käytön alkaminen ja loppuminen (päivämäärä ja aika), käyttökerran kesto, yksittäisten toimintojen ja painikkeiden käyttö sekä sivujen katselut, hakukäyttäytyminen ja hakutermit sekä tarjousten, kuten kuponkien, käyttö
 • Laitteeseen liittyvät tiedot: Laitetyyppi, käyttöjärjestelmä, kieliasetukset, aikavyöhykkeet, sijainti, sovellusasetukset, sovelluksen kaatumiset ja muut virheet

Joissakin tapauksissa henkilökohtaiset tietosi saatetaan siirtää kolmansille osapuolille. Niitä ovat tietotekniikkapalveluyritykset, logistiikkayritykset, tietoliikenneyritykset, konsulttiyritykset, asiakastukea tarjoavat yritykset ja perintäyritykset. Ne voivat sijaita myös Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella eli kolmansissa maissa. Euroopan komissio on myöntänyt joillekin kolmansille maille ETA:n standardia vastaavan tietosuojan niin sanotuilla asianmukaisuuspäätöksillä. Muissa kolmansissa maissa, joihin henkilötietoja voidaan siirtää, tietosuojan taso ei kuitenkaan välttämättä ole samalla tavoin korkealla tasolla oikeudellisen sääntelyn puuttumisen vuoksi. Näissä tapauksissa varmistamme, että tietosuoja on asianmukaisesti taattu. Tämä voidaan tehdä Euroopan komission antamien sitovien yrityssääntöjen, mallisopimuslausekkeiden sertifikaattien tai tunnustettujen käytännesääntöjen avulla. Lisäksi tietojen siirto Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle perustuu suostumukseesi yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 49 1 kohdan alakohdan a mukaisesti, jos olet antanut tämän suostumuksen etukäteen. Ota meihin yhteyttä, mikäli sinulla on vielä kysyttävää tästä.

Sisältöön perustuvaa mainontaviestintää ja markkinatutkimusta varten

Jos olet antanut erikseen suostumuksesi henkilötietojesi jatkokäytölle, henkilötietojasi voidaan käyttää hyväksymisilmoituksessa kuvatulla tavalla, esim. markkinointitarkoituksiin ja/tai markkinointitutkimukseen, ja tarpeen mukaan myös paljastaa kolmansille osapuolille (Art. 6(1)(a) GDPR). Lisätietoja löytyy asianmukaisesta hyväksymisilmoituksesta, jonka voi peruuttaa milloin tahansa. Lisäksi sopimustietoja käytetään omien samankaltaisten palvelujemme tai DCS:n tuotteita koskevien mainosten lähettämiseen (Art. 6(1)(f) GDPR). Asiakkaaseen otetaan yhteyttä sähköpostitse tai sovelluksen kautta. Asiakkaalla on milloin tahansa oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä esimerkiksi mainostarkoituksissa käyttämällä alla olevia yhteydenottotapoja.

Lainmukaisten velvoitteiden täyttämiseksi

Lisäksi DCS käsittelee henkilötietoja, jos siihen on lakisääteinen velvollisuus (Art. 13(1)(c), Art. 6(1)(c) GDPR). DCS saattaa esimerkiksi olla lakisääteisesti velvoitettu paljastamaan henkilötietoja viranomaisille tai muille kolmansille osapuolille.

Asiakaskyselyt ja tuotetta koskevat kyselyt

Tietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusta

Suoritamme ajoittain tuotekehitystä varten kyselyjä, asiakaskyselyjä ja vastaavia toimia. Jos asiakas osallistuu tällaiseen toimintaan, käsittelemme hänen vastauksiaan ja tarvittaessa muita henkilötietoja, kuten asiakastuen tukipyynnön tunnus, joiden avulla asiakas voidaan tunnistaa parantaaksemme tuotteitamme ja palvelujamme .

Käsittelyn oikeusperusta on oikeutettu etumme tuotteidemme ja palveluidemme jatkuvaan parantamiseen ja kehittämiseen artiklan .yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6 1 lauseen 1 virkkeen mukaisesti Kyselyn tyypistä riippuen tietojen käsittely voi perustua myös asiakkaalta saatuun erilliseen suostumukseen yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6 1 lauseen 1 virkkeen mukaisesti.

Kolmannen osapuolen palvelut (Google Maps)

Varmistaaksemme, että osoitteet on lisätty järjestelmään oikein, olemme ottaneet verkkosivullamme käyttöön Google Maps -karttapalvelut, jotka tarjoaa Google Ireland Limited (Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlanti) ja joissa hyödynnetään ohjelmointirajapintaa (API). Google toimii puolestamme tähän asiaan liittyen. Jotta sisältö voidaan esittää selaimessasi, Googlen on saatava IP-osoitetietosi, sillä muutoin Google ei pysty tarjoamaan sinulle tätä upotettua sisältöä.

Käsittelyn oikeusperusta perustuu GDPR:n artiklaan 6(1)(b), ts. käsittelemme henkilötietojasi kanssasi tehdyn sopimuksen perusteella. Voit poistaa Google Maps -karttapalvelun aktivoinnin ja näin ollen estää tietojen siirron Googlelle poistamalla JavaScriptin aktivoinnin selaimeltasi. Haluaisimme kuitenkin huomauttaa, että siinä tapauksessa et voit käyttää karttanäyttöämme sivuillamme.

Google saattaa siirtää Maps-karttapalvelun kautta saadut tiedot kolmansille osapuolille, jos laki sen siihen velvoittaa, tai mikäli kolmannet osapuolet käsittelevät näitä tietoja Googlen puolesta.

Lisätietoa tietojen keräyksen tarkoituksesta ja laajuudesta sekä tietojen käsittelystä löytyy Google Maps -karttapalvelun tietosuojakäytännöstä. Sieltä löytyy myös lisätietoa oikeuksistasi sekä tietosuojaasi koskevien asetusten valinnoista: https://policies.google.com/privacy.

Kenelle luovutamme henkilötietojasi?

Asiakkaat, jotka ovat rekisteröityneet meillä „BMW ID“-tunnuksella, siirrämme ajoneuvotiedot (VIN -ajoneuvon tunnusnumero), BMW ID, ja lataussopimuksen tunnuksen BMW AG-yhtiölle suostumuksesta riippumatta voidaksemme suorittaa rekisteröitymiseen ja laskutukseen vaadittavan kelpoisuustarkastuksen. Tarkistus tehdään säännöllisesti sopimusaikana, jotta voidaan varmistaa, että kelpoisuus on edelleen voimassa.

Miten suojaamme henkilötietojasi?

Suojaamme tietojasi huippuluokan teknologioilla. Esimerkiksi seuraavia turvatoimenpiteitä käytetään henkilötietojesi suojaamiseksi väärinkäytöltä tai muulta luvattomalta käsittelyltä:

 • pääsy henkilötietoihin on rajattu ainoastaan rajalliselle lukumäärälle valtuutettuja henkilöitä määrättyihin tarkoituksiin
 • kerättyjä tietoja siirretään ainoastaan salatussa muodossa
 • lisäksi IT-järjestelmiin pääsyä valvotaan jatkuvasti väärinkäytön havaitsemiseksi ja ehkäisemiseksi varhaisessa vaiheessa.

Käytämme henkilötietojasi vain niin pitkään kuin sitä kyseiseen tarkoitukseen edellytetään. Jos tietoja käsitellään useampiin tarkoituksiin, ne poistetaan automaattisesti tai säilytetään sellaisessa muodossa, josta sinua ei voi suoraan jäljittää niistä, siihen asti kuin viimeinen määritelty tarkoitus on täytetty.

Yhteydenotto meihin, tietosuojaoikeutesi ja oikeutesi jättää valitus tietosuojaviranomaiselle

Sinulla on oikeus pyytää pääsyä henkilötietoihisi, pyytää tietojen korjaamista/poistamista, käsittelyn rajoittamista tai kieltää tietojen käsittely Digital Charging Solutions GmbH -yhtiöltä, Rosenstraße 18-19, 10178 Berlin, Saksa, Sähköpostiosoite: dataprotection@digitalchargingsolutions.com. Jos olet sitä mieltä, että emme ota tietojenkäsittelyyn liittyviä huolenaiheitasi tai valituksiasi vakavasti, voit ottaa yhteyttä vastuulliseen sääntelyviranomaiseen.

Mikäli tietojenkäsittely perustuu suostumukseesi, voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa tulevaisuudessa tapahtuvan käsittelyn osalta. Käsittelyn lopettamiseksi ota yhteyttä Digital Charging Solutions GmbH -yhtiöön, Rosenstraße 18-19, 10178 Berlin, Sähköpostiosoite: dataprotection@digitalchargingsolutions.com


Päivitetty viimeksi: 23.07.2024