Økostrøm til lading

Elkjøretøy kan bare være miljøvennlige hvis de støtter bruken av fornybare energikilder. Derfor er vi opptatt av å gjøre ladeøktene så bærekraftige som mulig.

Kom i gang

image

Hvorfor økostrøm?

For å gjøre elektrisk mobilitet helt bærekraftig er det viktig å ta hensyn til alle leddene i verdikjeden. Lading er en av de viktigste faktorene i denne forbindelsen.
image

Fremme av fornybare energityper

BMW Charging fremmer derfor bruken av fornybare energiformer og sikrer at for hver lading blir økostrøm tilsvarende mengden av forbrukt energi levert til strømnettet. Denne utjevningen av den forbrukte energimengden skjer via skalte opprinnelsesbevis.
image

Et sentralisert system

I Europa er opprinnelsesbevis den etablerte formen for grønne el-sertifikater (såkalte Energy Attribute Certificates – EACs), som bekrefter hvordan og hvor strøm fra fornybare kilder blir produsert. De blir derfor også betegnet som strømmens “dåpsattest”. Strømprodusenter som produserer strøm fra fornybare energityper, kan få utstedt disse opprinnelsesbevisene fra uavhengige registreringskontorer for den strømmen de produserer og leverer til nettet.
image

Fornybar energi

Sammen med partnerne våre kjøper vi opprinnelsesbevis for ladehendelser fra BMW Charging og “sletter” disse (dvs. merker dem som brukt). Opprinnelsesbevisene som brukes her, garanterer at strømmen fra anlegg for fornybar energi mates inn i nettverket. På denne måten støtter BMW Charging miljøvennlige former for strømproduksjon.

Bli med i dag og lad din BMW hvor som helst, når som helst.

Kom i gang

BMW Charging: Alt du trenger å vite om lading.

Enten du må lade underveis, hjemme eller på jobben – i tillegg til det stadig voksende nettverket av ladestasjoner, kan BMW Charging tilby en individuell tilpasset ladeløsning for hjemmet eller arbeidsplassen. Du finner alt om våre veggbokser, ladekabler og tilknyttede serviceytelser, digitale ladetjenester og ladeteknologi i våre kjøretøy på BMWs nettside under overskriften lading.

Gå til side