Zelená energia na nabíjanie

Elektromobily môžu byť ekologické len vtedy, ak podporujú použitie obnoviteľných druhov energie. Preto je našim záväzkom, aby boli všetky nabíjacie udalosti čo najudržateľnejšie.

Začíname

image

Prečo zelená energia?

Aby bola elektromobilita skutočne udržateľná, je nevyhnutné zohľadniť každú časť jej hodnotového reťazca. Nabíjanie je tu jedným z najdôležitejších faktorov.
image

Podpora obnoviteľných energií

Služba BMW Charging preto podporuje využívanie obnoviteľných energií a zabezpečuje, aby sa pri nabíjaniach do elektrickej siete odoslalo ekvivalentné množstvo spotrebovanej energie ako zelená energia. Toto vyváženie spotrebovaného množstva energie je možné prostredníctvom takzvaných záruk pôvodu.
image

Centralizovaný systém

Záruky pôvodu sú certifikátmi zelenej energie (tzv. Energy Attribute Certificates – EACs) vo forme, ktorá je v Európe zaužívaná a potvrdzujú, ako a kde sa elektrina vyrába z obnoviteľných energií. Preto sa označujú aj názvom „rodný list“ elektrického prúdu. Výrobcovia elektriny z obnoviteľných zdrojov si môžu nechať registrovať záruku pôvodu pre množstvo elektrického prúdu, ktoré vyrábajú a odosielajú do siete.
image

Obnoviteľné zdroje

Spolu s naši partneri získame záruky pôvodu energie na nabíjanie od BMW Charging a „zrušíme“ (t. j. označíme ako použité) ich. Tu použité záruky pôvodu garantujú, že elektrická energia bola do siete dodaná z elektrární vyrábajúcich obnoviteľnú energiu. Takto podporuje BMW Charging ekologické spôsoby výroby elektrickej energie.

Pridajte sa k nám dnes a nabíjajte svoje BMW kdekoľvek a kedykoľvek.

Začíname

BMW Charging: Komplexná ponuka k téme nabíjania.

Či už nabíjate na cestách, doma alebo v práci – okrem neustále sa rozrastajúcej siete medziregionálnej infraštruktúry nabíjacích staníc ponúka BMW Charging aj individuálne riešenie nabíjania vhodné práve pre vás doma alebo v práci. Všetko o našich Wallboxoch, nabíjacích kábloch a súvisiacich servisných službách, službách digitálneho nabíjania a o technológiách nabíjania v našich vozidlách nájdete na našej webovej stránke BMW v časti Nabíjanie.

Na stránku