Grön el vid varje laddning

Elfordon kan bara vara helt miljövänliga om de stödjer användningen av förnybar energi. Därför strävar vi efter att göra varje laddning så hållbar som möjligt.

Kom igång

image

Varför grön el?

För att elfordon ska vara hållbara på riktigt är det viktigt att ta hänsyn till alla delar i värdekedjan. Laddningen är en av de viktigaste faktorerna för detta.
image

Främjande av förnybar energi

BMW Charging främjar användningen av förnybar energi och säkerställer att det för varje laddning finns motsvarande mängd grön el i elnätet. Denna kompensation av förbrukad energimängd sker via så kallade ursprungsgarantier.
image

Ett centraliserat system

Ursprungsgarantier är i Europa den etablerade formen av gröna certifikat (så kallade Energy Attribute Certificates – EACs) som intygar hur och var elen produceras från förnybar energi. De fungerar som elens ”födelseattest”. Elproducenter av förnybar energi kan använda dessa ursprungsgarantier för elmängden de producerar och går ut i nätet där den kan certifieras av oberoende registreringsorgan.
image

Förnybar energi

Våra partner Digital Charging Solutions och ClimatePartner säkerställer att alla laddningar från BMW Charging erhåller och ”avbryter” (t.ex. markerad som använd) motsvarande antal ursprungsgarantier. Ursprungsgarantier används för att garantera att elen från europeiska förnybara kraftverk överförts till nätverket. På så sätt stöder BMW Charging en miljövänlig elproduktion.

Gå med idag och ladda din BMW var som helst, när som helst.

Kom igång

BMW Charging: Allt du behöver veta om laddning.

Oavsett om det gäller att ladda när du är på väg, hemma eller på arbetsplatsen – BMW Charging ger dig både tillgång till en ständigt växande laddinfrastruktur och en passande laddlösning för hemmet eller arbetsplatsen. Information om våra laddboxar, laddkablar och tillhörande servicetjänster, digitala laddtjänster och laddteknik i våra bilar hittar du på BMW:s webbplats under rubriken laddning.

Till sidan