Η παρούσα ιστοσελίδα λειτουργεί από την Digital Charging Solutions GmbH (Rosenstraße 18-19, 10178 Berlin, Γερμανία).
Διευθύνοντες σύμβουλοι εξουσιοδοτημένοι να εκπροσωπούν την εταιρεία: Jörg Reimann, Markus Bartenschlager, Thomas Menzel
Email: gr@bmw-public-charging.com
Τηλέφωνο: +30 800 325 2143
Γραφείο και δικαστήριο: Βερολίνο HRB 211155 B
Αριθμός μητρώου ΦΠΑ: EL996912315

Εξωδικαστική επίλυση διαφορών
Ανεξάρτητα από τη συμμετοχή μας σε διαδικασία εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, έχουμε νομική υποχρέωση να σας ενημερώσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει μια πλατφόρμα για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (ODR), προκειμένου να παρέχει έναν μηχανισμό για την εξωδικαστική επίλυση καταναλωτικών διαφορών. Μπορείτε να βρείτε την πλατφόρμα στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Η DCS GmbH δεν θα συμμετάσχει σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών ενώπιον φορέα επίλυσης καταναλωτικών διαφορών και δεν έχει καμία υποχρέωση να το πράξει.