Bendrosios „BMW Charging“ sąlygos

Apibrėžimai

Toliau pateikti žodžiai ar frazės, prasidedantys didžiosiomis raidėmis ir pažymėti kabutėmis, yra apibrėžti terminai, kuriems šiose sąlygose priskirtos toliau nurodytos reikšmės.

„Įkrovimo paslauga“ – tai įkrovimo paslauga pavadinimu „BMW Charging“, kuria naudodamasis klientas gali rasti įkrovimo stoteles, jose įkrauti ir kuriose apmokestinamas įkrovimo procesas.

„Įkrovimo paslaugų paskyra“ – tai klientui priskirta įkrovimo paslaugų paskyra.

„Įkrovimo paslaugos klientų zona“ – tai įkrovimo paslaugos klientų zona, kurioje klientas gali peržiūrėti savo sutarties ir įkrovimo duomenis, sąskaitas faktūras bei paskyros nustatymus.

„Įkrovimo paslaugų sutartis“ – tai sutartis, sudaryta šių Bendrųjų sąlygų pagrindu.

„Įkrovimo kortelė“ – tai įkrovimo paslaugos RFID kortelė, kuria naudodamasis klientas gali pasiekti ir įkrauti automobilį daugumoje įkrovimo stotelių.

„Įkrovimo programėlė“ – tai įkrovimo paslaugų programėlė, kuria naudodamasis klientas gali pasiekti ir įkrauti automobilį daugumoje įkrovimo stotelių.

„Įkrovimo paslaugos svetainė“ – tai įkrovimo paslaugos svetainė https://www.bmw-public-charging.com, kurioje klientas gali užregistruoti savo įkrovimo paslaugos paskyrą.

„Įkrovimo paslaugos tarifų puslapis“ – tai įkrovimo paslaugų svetainė https://www.bmw-public-charging.com/web/bmw-lt/tariffs, kurioje klientas gali peržiūrėti įkrovimo paslaugų tarifus.

„Įkrovimo paslaugos partneris“ – tai įkrovimo stotelių, kurių įkrovimo paslauga naudodamasis klientas gali įkrauti elektromobilius, operatoriai.

1. Įkrovimo paslauga

1.1. Pagal šias Bendrąsias sąlygas (toliau – „Bendrosios sąlygos“) „Digital Charging Solutions GmbH“, įsikūrę Brunnenstraße 19-21, 10119 Berlin, Vokietija, (toliau – „DCS“) teikia klientui informacines paslaugas ir technologijas, skirtas prieigai prie BMW ir BMW i elektrinių bei įkraunamų hibridinių transporto priemonių įkrovimo infrastruktūros pagal Įkrovimo paslaugą. Norint naudotis Įkrovimo paslauga, būtina turėti „BMW ConnectedDrive“ paskyrą. Šiose Bendrosiose sąlygose sąvoka „klientas“ reiškia visų lyčių asmenis.

1.2. Naujausią šių Bendrųjų sąlygų redakciją ir informaciją apie taikomus tarifus galima rasti, atsisiųsti ir atsispausdinti įkrovimo paslaugos interneto svetainėje. Apie šių Bendrųjų verslo sąlygų ar bet kurios tuo pagrindu sudarytos Įkrovimo paslaugų sutarties pakeitimus, taip pat su klientu sutarto tarifo pakeitimus dėl įstatymų, teismų praktikos ar rinkos sąlygų pasikeitimų, bus pranešta klientui teksto forma su aiškia nuoroda į atitinkamus pakeitimus, kliento nurodytu el. pašto adresu pagal 2.2 skirsnį. Šie pakeitimai įsigalios, jei klientas nepateiks prieštaravimų per vieną mėnesį nuo pranešimo gavimo. DCS praneš klientui apie tokias teisines pasekmes šio laikotarpio pradžioje. Aukščiau nurodyta procedūra taikoma ir su klientu sutarto tarifo pakeitimams.

1.3. DCS bendradarbiauja su įkrovimo stotelių operatoriais (toliau – „Įkrovimo paslaugos partneris“). Įkrovimo paslaugos partnerių įkrovimo stotelės pateiktos Įkrovimo paslaugos svetainėje, Įkrovimo programėlėje ir papildomuose kanaluose (toliau – „Sąsajos“) ir yra paryškintos, kad būtų atskirtos nuo kitų įkrovimo stotelių, kurios nėra „Charging Service“ tinklo dalis. Kai kuriais atvejais šią informaciją galima peržiūrėti tik prisijungus.

1.4. Įkrovimo paslaugas sudaro

a) įkrovimo paslaugų partnerių įkrovimo stotelių rodymas (statinės informacijos forma) ir tam tikra informacija apie šių įkrovimo stotelių naudojimą (pvz., prieinamumas ir kainos dinaminės informacijos forma) Sąsajose. Šiai informacijai taikomi apribojimai, nurodyti 5.4 skyriuje.

b) įkrovimas įkrovimo paslaugų partnerių įkrovimo stotelėse po autentifikavimo (žr. 6.1 skyrių) kartu su sąskaitų faktūrų išrašymu kas mėnesį, įskaitant išsamią visų įkrovimo procesų apžvalgą.

1.5. Išsami informacija apie įkrovimo paslaugą ir naudojimąsi šiomis paslaugomis pateikta įkrovimo paslaugos svetainėje.

1.6. Šiuo metu įkrovimo stotelių operatoriai Vokietijoje neužtikrina įkrovimo ir sąskaitų išrašymo sprendimų, atitinkančių kalibravimą reglamentuojančius teisės aktus, visos šalies mastu. Teikdami paslaugą naudojame įkrovimo punktų operatorių pateiktus duomenis. Kai kuriais atvejais dėl to gali atsirasti, inter alia, įkrovimo ir sąskaitų išrašymo sumų neatitikimų. Jei turite klausimų, prašome susisiekti su mumis.

2. Sutarčių sudarymas ir užsakymas

2.1. Įkrovimo paslaugą klientas gali užsisakyti įkrovimo paslaugos svetainėje. Galioja ta Bendrųjų sąlygų redakcija, su kuria klientas sutinka užsakydamas įkrovimo paslaugą arba vėliau. DCS gali siūlyti klientams papildomų paslaugų, pvz., specialias sąlygas, leidžiančias prisijungti prie įkrovimo stotelių arba trečiųjų šalių įkrovimo taškų operatorių įkrovimų stotelių (toliau - „Paketų“). Šių Bendrųjų sąlygų nuostatos atitinkamai yra taikomos tokiems paketams.

2.2. Klientai, turintys „BMW ConnectedDrive“ paskyrą, gali užsiregistruoti įkrovimo paslaugai svetainėje, pateikę savo adresą ir mokėjimo informaciją. Šią informaciją vėliau bus galima koreguoti arba atnaujinti įkrovimo paslaugos klientų paskyroje arba naudojantis klientams siūlomomis paslaugomis. Klientai, kurie dar neturi „BMW Connected Drive“ paskyros, privalo susikurti tokią paskyrą prieš užsiregistruodami įkrovimo paslaugoms.

2.3. Visa kliento paskyroje pateikta informacija, pvz., mokėjimo ar kredito kortelės duomenys, adresai ir el. pašto adresai, yra automatiškai apsaugota taikant šiuolaikinius šifravimo būdus, pvz., SSL (angl. Secure Sockets Layer) protokolą.

2.4. Mokėti galima kredito kortele arba kitu mokėjimo būdu, kurį klientas pasirenka registracijos metu.

2.5. Esant pakankamam kreditingumui, verslo klientai taip pat turi galimybę už įkrovimo paslaugas atsiskaityti banko pavedimu pagal pateiktas sąskaitas faktūras. Tam verslo klientas turi kreiptis dėl apmokėjimo pagal sąskaitą faktūrą ir nusiųsti registracijos pažymėjimo ar panašių oficialių įgaliojimų kopiją DCS. Prašymą dėl sąskaitos faktūros apmokėjimo galima pateikti registracijos metu arba susisiekus su klientų aptarnavimo skyriumi. Verslo klientais laikomi tik verslininkai ir įmonės, kurie naudojasi įkrovimo paslaugomis.

2.6. Pasiūlymas dėl įkrovimo paslaugų ir įkrovimo paslaugų sutarties sudarymas

a) DCS pateikia įpareigojantį pasiūlymą dėl įkrovimo paslaugų teikimo. Kai klientas, turintis „BMW ConnectedDrive“ paskyrą, užsiregistruoja įkrovimo klientų skiltyje ir sutinka su Bendrosiomis sąlygomis, gali užsisakyti įkrovimo paslaugą. Užsakymo procesas taip pat aprašytas įkrovimo paslaugų svetainėje.

b) Klientas gali koreguoti įvestą informaciją registracijos metu spustelėdamas „Atgal“ ir patikslindamas įvestą informaciją. Prieš patvirtinant užsakymą, klientui pateikiama informacija apie įkrovimo paslaugų kainas.

c) Užbaigęs įkrovimo paslaugų užsakymo procesą, klientas el. paštu gauna užsakymo patvirtinimą ir informaciją apie atitinkamą tarifą, Bendrąsias sąlygas, su kuriomis klientas sutiko, taip pat informaciją apie savo teisę atsisakyti sutarties (žr. 2.7 punktą).

d) Įkrovimo paslaugų sutartis sudaroma užbaigus užsakymo procesą.

e) Įkrovimo paslaugų sutarties turinį saugo DCS, o klientas gali jį gauti arba išsaugoti įkrovimo paslaugų svetainės įkrovimo paslaugų klientų skiltyje.

2.7. Įkrovimo seansų pasiūlymas ir užbaigimas

f) DCS suteikia galimybę klientams įkrauti elektromobilius įkrovimo paslaugos partnerio įkrovimo stotelėje. Norint įkrauti automobilį, klientui reikalinga įkrovimo paslaugų sutartis.

g) Norėdamas įkrauti įkrovimo stotelėje, klientas, naudodamasis įkrovimo programėle, mokėjimo kortele ar kitais autentifikavimo būdais, turi įrodyti, kad yra įgaliotas atlikti įkrovimą.

h) Klientas gali nuspręsti dėl įkrovimo seanso pradžios ir pabaigos, naudodamasis įkrovimo paslaugų ir įkrovimo stotelėje esančia bei jo pasirinkta sąsaja.

i) Įkrovimo seanso kaina priklauso nuo tuo metu galiojančio arba kliento pasirinkto tarifo. Kai kuriose šalyse ir pagal kliento pasirinktus tarifus už įkrovimą mokėtini naudojimo mokesčiai gali skirtis priklausomai nuo atitinkamos įkrovimo stotelės (žr. 7.1 punktą) Šioje tarifų sistemoje klientui įkrovimo programėlėje rodomos įkrovimo stotelėje galiojančios kainos – prisijungus su savo prieigos duomenimis. Neatsižvelgiant į 5.4 punktą, DCS prisiima atsakomybę už nurodytų kainų tikslumą. Klientas, pasirinkęs atitinkamą tarifą, įkrovimo pradžioje privalo sužinoti galiojančias kainas įkrovimo paslaugos programėlėje.

2.8. Kalbos

Sutartis dėl įkrovimo paslaugų sudaroma lietuvių kalba. Šių Bendrųjų sąlygų vertimai į kitas kalbas pateikiami tik informavimo tikslais ir neturi teisinės galios.

2.9. Teisė atsisakyti sutarties

Klientas turi teisę per keturiolika dienų atsisakyti Įkrovimo paslaugų sutarties, jei jis yra vartotojas.

Toliau pateikiama informacija apie kliento teisę atsisakyti sutarties:

Teisė atsisakyti sutarties

Turite teisę atsisakyti šios sutarties per 14 dienų nenurodydami priežasties.

Sutarties atsisakymo laikotarpis baigiasi po 14 dienų nuo sutarties sudarymo dienos.

Norėdami pasinaudoti teise atsisakyti šios sutarties, turite mums („Digital Charging Solutions GmbH“, Brunnenstraße 19-21, 10119 Berlin, Vokietija, tel. +370 52 143 822, el. paštas: lt@bmw-public-charging.com) pranešti apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties pateikdami aiškų pareiškimą (pvz., paštu, faksu ar elektroniniu laišku). Galite pasinaudoti pridėtu šablonu (1 pavyzdys), tačiau tai nėra būtina.

Kad nebūtų pažeistas atsisakymo terminas, pakanka nusiųsti pranešimą apie tai, kad norite pasinaudoti savo teise atsisakyti šios sutarties prieš pasibaigiant atsisakymo laikotarpiui.

Sutarties atsisakymo poveikis ir pasekmės

Jei atsisakote šios sutarties, mes nedelsdami ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai pranešėte apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties, grąžinsime Jums iš Jūsų gautus pinigus, įskaitant pristatymo išlaidas (išskyrus papildomas išlaidas, patirtas Jums pasirinkus ne mūsų pasiūlytą pigiausią standartinio pristatymo, o kitą pristatymo būdą) be nepagrįsto delsimo ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai buvome informuoti apie Jūsų sprendimą atsisakyti šios sutarties. Tokį grąžinimą atliksime tokiu pačiu būdu, kokiu atlikote pirminę mokėjimo operaciją, išskyrus atvejus, kai sutinkate su kitu būdu; bet kuriuo atveju nereikės mokėti jokių su tokiu grąžinimu susijusių mokesčių.

Pateikus prašymą, kad paslaugos būtų pradėtos teikti arba elektros energijos tiekimo sutarties atsisakymo laikotarpiu, turite sumokėti mums sumą, kuri yra proporcinga tam, kas buvo suteikta iki to momento, kai informavote mus apie tai, jog atsisakote šios sutarties, palyginti su visu tuo, kas numatyta teikti pagal sutartį.

Informacijos apie teisę atsisakyti sutarties pabaiga

3. Įkrovimo kortelė: Įkrovimo kortelės aktyvinimas ir išaktyvinimas

3.1. Norint naudotis įkrovimo paslauga, daugumoje įkrovimo stotelių reikalaujama aktyvintos įkrovimo kortelės. Jei klientas jau turi įkrovimo paslaugų kortelę, jis gali ją aktyvinti registracijos metu. Kitu atveju DCS klientui išsiųs įkrovimo paslaugų kortelę, kad ji būtų aktyvinta. Įkrovimo kortelės aktyvinamos kliento paskyroje įvedus kortelės numerį ir patvirtinus duomenis. Tada klientas gauna patvirtinimą el. paštu. Įkrovimo kortelės aktyvinimas gali trukti iki 24 valandų.

3.2. Kai kuriose įkrovimo stotelėse autentifikavimą galima atlikti tik naudojant įkrovimo paslaugų programėlę, kurią galima įsigyti „Apple Inc.“ arba „Google Play“ parduotuvėse ir kurioje yra QR kodo skaitytuvas. Norėdami atlikti autentifikavimą, turite prisijungti naudodami prisijungimo duomenis.

3.3. DCS lieka įkrovimo kortelės savininkas. Klientas turi kruopščiai saugoti savo įkrovimo paslaugų kortelę ir prisijungimo duomenis. Klientas privalo nedelsdamas pranešti DCS apie įkrovimo kortelės ar prisijungimo duomenų praradimą arba vagystę (žr. 10 skyriuje pateiktą kontaktinę informaciją). Be to, klientas taip pat gali kreiptis į įkrovimo paslaugų klientų aptarnavimo skyrių, kad jie išaktyvintų įkrovimo kortelę. Pakaitinės kortelės išdavimas klientui sukels papildomų išlaidų (taikomas kainas žr. įkrovimo paslaugos svetainės tarifų puslapyje).

4. Sutarties terminas ir galiojimas

4.1. Įkrovimo paslaugų sutartis nėra terminuota ir gali būti nutraukta bet kurios šalies, įspėjus raštu prieš vieną mėnesį bet kurio kalendorinio mėnesio pabaigoje. Pranešimą apie sutarties nutraukimą galima pateikti kliento paskyroje, raštu arba el. paštu; tai neturi įtakos teisei nedelsiant nutraukti sutartį dėl pagrįstos priežasties.

4.2. Nutraukus sutartį, įkrovimo paslaugų kortelė nebegalioja ir yra užblokuojama DCS.

4.3. Skirtingos sąlygos ir įspėjimo terminai gali būti taikomi klientų užsakytiems papildomiems paslaugų paketams.

5. Įkrovimo paslaugų naudojimas ir prieinamumas

5.1. Daugiau informacijos apie įkrovimo paslaugą ir techninę informaciją apie naudojimą bei prieinamumą galima rasti įkrovimo paslaugos svetainėje. DCS teikia paslaugas kliento gyvenamojoje šalyje ir kitose šalyse pagal toliau pateikto 9 skyriaus nuostatas.

5.2. Norint efektyviau naudotis įkrovimo paslauga, reikalingas įkrovimo programėlės prieinamumas šiam tikslui tinkamame išmaniajame telefone ir kliento registracija su jo prisijungimo duomenimis.

5.3. DCS siekia plėsti prieigą prie viešosios įkrovimo infrastruktūros ir naudojimąsi ja per įkrovimo paslaugą bei didinti įkrovimo paslaugų partnerių grupę. Tačiau DCS neteikia jokių pareiškimų ar garantijų, o klientas neturi teisės reikšti reikalavimų dėl galimybės naudotis (tinkamo veikimo, elektros tiekimo ar visiško įkrovimo) tam tikromis įkrovimo stotelėmis ir (arba) įkrovimo paslaugomis. Iš esmės, nėra įsipareigojimo išlaikyti tų pačių įkrovimo paslaugų partnerių įkrovimo infrastruktūros.

5.4. Pagal 5.5 punktą DCS neteikia jokių pareiškimų ar garantijų dėl Sąsajose pateikiamos statinės ir (arba) dinaminės informacijos aktualumo ir (arba) teisingumo (žr. 1.4 punkto a dalį), įskaitant informaciją apie įkrovimo stoteles ir (arba) jų prieinamumą, tačiau ja neapsiribojant. Klientas visų pirma pripažįsta, kad tokią informaciją teikia trečiosios šalys (pvz., įkrovimo paslaugų partneriai). Nepaisant to, DCS tikrina naujausią informacijos pobūdį ir (arba) tikslumą, remdamiesi pavyzdžiais, kad nuolat tobulintų savo paslaugą. Šios informacijos perdavimas taip pat priklauso nuo atitinkamų tinklo operatorių teikiamo mobiliojo ryšio signalo stiprumo ir gali pablogėti dėl oro sąlygų, topografinių aplinkybių, transporto priemonės padėties ir šalia esančių kliūčių (pvz., tiltų, pastatų ir pan.).

5.5. Priklausomai nuo pasirinkto tarifo ir atitinkamos šalies, įkrovimo seanso mokesčiai gali atskirose įkrovimo stotelėse skirtis. (žr. 7.1 skyrių). Tokioje tarifų sistemoje šiuo metu galiojančios atitinkamos įkrovimo stotelės kainos yra rodomos klientui įkrovimo programėlėje, jei klientas yra prisijungęs su savo prisijungimo duomenimis. Taikant 5.4 punkto išimtį, DCS užtikrina rodomų kainų tikslumą. Prieš pradėdami įkrovimą klientai, kuriems taikomas toks tarifas, privalo susipažinti su galiojančiomis kainomis.

5.6. Pagal šias Bendrąsias sąlygas siūlomos įkrovimo paslaugos gali būti naudojamos tik BMW ir BMW i modelių transporto priemonėms įkrauti.

5.7. Klientai gali leisti šeimos nariams ar savo darbuotojams naudotis įkrovimo paslauga (ypač perduodant įkrovimo kortelę), jei klientas už tokį naudojimą neima mokesčio, o įkrovimo paslaugos yra naudojamos tik paties kliento transporto priemonei įkrauti. Prieš tokį naudojimą klientas turi informuoti vartotoją apie atitinkamą procedūrą, kurios turi būti laikomasi įkrovimo stotelėse. Bet kokiam kitam trečiųjų šalių įkrovimo paslaugų naudojimui reikalingas išankstinis DCS sutikimas. Klientas negali naudotis įkrovimo paslaugomis neteisėtais tikslais arba leisti tai daryti tretiesiems asmenims.

5.8. Klientas turi griežtai laikytis įkraunamos transporto priemonės ir naudojamos įrangos ar reikmenų (pvz., įkrovimo laido) instrukcijų, taip pat visų instrukcijų, susijusių su tų įkrovimo stotelių naudojimu, ir įkrovimo punktų operatorių sąlygų, nurodytų įkrovimo stotelėse. Griežtai draudžiama naudoti įkrovimo laidus arba kitą įrangą ar reikmenis, kurie i) nėra sertifikuoti pagal galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus (pvz., Europos atitikties sertifikatą); ii) nėra patvirtinti naudoti tam tikram automobiliui arba nėra patvirtinti atitinkamo įkrovimo paslaugų teikimo partnerio pagal įkrovimo stotelėse pateiktus nurodymus; arba iii) yra sugadinti. Klientas turi užtikrinti, kad kiekvienas įkrovimo paslaugos vartotojas, įkraudamas transporto priemonę įkrovimo stotelėje, naudotųsi protingumo principu ir būtų atsargus.

5.9. Įkrovimo stotelės, kuriose rodomas avarinis pranešimas ar pranešimas apie triktį arba kurios yra akivaizdžiai sugadintos, negali būti naudojamos. Tokiu atveju klientas turėtų informuoti DCS (žr. 10 skyriuje pateiktą kontaktinę informaciją).

5.10. Klientas atsako už bet kokią jo sukeltą žalą, atsiradusią dėl netinkamo bet kokios įkrovimo stotelės, įkrovimo kortelės arba įkrovimo programėlės kaip autentifikavimo įrenginio naudojimo arba dėl netinkamo įkrovimo proceso naudojimo pagal galiojančius įstatymus.

5.11. Kad galėtumėte pasiekti savo klientų ir sutarties duomenis naudodami savo automobilio gamintojo pateiktą programėlę arba atitinkamą savo transporto priemonės pagrindinį bloką ir tiek, kiek tai būtina šios sutarties įvykdymui, DCS įsipareigoja pateikti šiam tikslui reikalingus duomenis automobilio gamintojui per sąsają.

6. Įkrovimo procesas ir autentifikavimas; maksimalus įkrovimo ir prastovos laikas; sutrikimai

6.1. Paprastai klientai autentifikuojami įkrovimo paslaugų partnerių įkrovimo stotelėse naudojant įkrovimo kortelę. Kai kuriose įkrovimo stotelėse autentifikavimas taip pat galimas naudojant įkrovimo programėlę. Tai ypač pasakytina apie įkrovimo stoteles, pažymėtas įkrovimo simboliu. Kiekvienos įkrovimo stotelės galimi autentifikavimo būdai rodomi įkrovimo programėlėje arba įkrovimo paslaugos svetainėje.

6.2. Maksimali nepertraukiamo prisijungimo trukmė vienoje įkrovimo stotelėje negali viršyti 24 valandų, o įkrovimo naudojant nuolatinę elektros srovę atveju – 4 valandų (maksimalus įkrovimo ir prastovos laikas). Be to, klientas turi atlaisvinti viešą stovėjimo vietą iškart, kai pasibaigia įkrovimo procesas arba baigiasi maksimalus stovėjimo laikas. Išlaidas, kurias DCS gali patirti dėl viršyto maksimalaus įkrovimo ar prastovos laiko ir (arba) stovėjimo laiko, taip pat išlaidas baudoms ar vilkimo paslaugoms dėl neteisėto stovėjimo, turės padengti klientas.

6.3. DCS informuoja, kad galimi įkrovimo stotelių veiklos sutrikimai dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, įskaitant streikus, lokautus, oficialias direktyvas, taip pat dėl techninių ir kitų priemonių, kurių reikia imtis, kad įranga tinkamai veiktų arba siekiant pagerinti paslaugas (pvz., techninė priežiūra, remontas, sistemų programinės įrangos naujinimas). Sutrikimų taip pat gali atsirasti dėl trumpalaikių pajėgumų trūkumų didžiausio užimtumo metu.

6.4. Jei elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (arba) anomalijos atsiranda dėl tinklo veiklos sutrikimo (įskaitant tinklo jungtį), DCS atleidžiami nuo atitinkamų savo įsipareigojimų pagal įkrovimo paslaugų sutartį. Tačiau tai netaikoma tuo atveju, jei DCS nepagrįstai nutraukia tiekimą. Gavę prašymą, DCS nedelsdami pateikia klientui informaciją apie šį žalingą įvykį ir jo atsiradimo priežastis, jei DCS turi tokią informaciją arba tokią informaciją galima pateikti dedant pagrįstas pastangas.

7. Mokestis už paslaugas; kainos

7.1. Mokestis už įkrovimo paslaugą ir naudojimąsi paslaugomis nustatomas pagal atitinkamą sutartą tarifą ir jį paprastai sudaro:

j) fiksuotas mėnesinis bazinis mokestis (priklausomai nuo sutarto tarifo; kai kurių tarifų atveju, mėnesinis mokestis gali apimti naudojimo mokesčius (nustatyto dydžio tarifus), o

k) bet kokie mokėjimai, pagrįsti faktiniu naudojimu už atskirus įkrovimo procesus įkrovimo paslaugų partnerių įkrovimo stotelėse (priklauso nuo sutarto tarifo), galimi operacijų mokesčiai ir tarptinklinio ryšio mokesčiai už įkrovimo procesus tarptinklinio ryšio rinkose.

Šiuo metu galiojančias atskirų tarifų kainas galite rasti interneto svetainės kainoraštyje arba programėlės skiltyje „Teisinės nuostatos“ > „Kainoraštis“. Prieš pradėdami įkrauti, peržiūrėkite galiojančias kainas įkrovimo programėlėje. Šiuo metu galiojančios atitinkamos įkrovimo stotelės įkrovimo proceso kainos yra rodomos klientui įkrovimo programėlėje, jei klientas yra prisijungęs su savo prisijungimo duomenimis. Kintantiems tarifams DCS turi teisę koreguoti kainas pagal faktinį įkrovimo stotelės naudojimą, kuris įsigaliotų ateityje. Prieš pradėdami įkrovimą klientai, kuriems taikomas toks tarifas, privalo susipažinti su galiojančiomis kainomis.

7.2. Mėnesinis bazinis mokestis bus imamas tik tada, kai bus sudaryta įkrovimo paslaugų sutartis arba – pasikeitus tarifui – kai tokį tarifo pakeitimą suaktyvins DCS, o vėliau – proporcingai už likusią pirmojo mėnesio kainos dalį.

7.3. Mokėjimai pagal faktinį naudojimąsi bus taikomi už kiekvieną įkrovimą nuo jo pradžios (t.y. kai kištukas įkišamas į įkrovimo stovo lizdą) iki pabaigos (t. y. kai kištukas ištraukiamas iš įkrovimo stovo lizdo) pagal tuo metu atitinkamoje šalyje arba įkrovimo stotelėje galiojančias kainas. Daugiau informacijos apie tarptinklinio ryšio kainas rasite atitinkamo tarifo kainoraštyje arba įkrovimo paslaugos svetainėje. Įkrovimo procesai bus apmokestinami taip, kaip nurodyta galiojančio tarifo kainoraštyje.

7.4. Visos kainos nurodytos su PVM. Informacija apie sudarant sutartį klientui taikomas atitinkamo tarifo kainas išsiunčiama klientui el. paštu (žr. 2.5 punkto c) dalį).

7.5. Kai kainos pateikiamos bet kurioje partnerių įkrovimo stotelėje, jos gali skirtis nuo sutartyje su klientu sutartų kainų; taikomos tik kainos, dėl kurių susitarė klientas ir DCS.

Jei taikoma kintamų tarifų sistema, DCS apmokestins klientą (už faktinį naudojimą) kainomis, kurias atitinkamos įkrovimo stotelės rodo įkrovimo programėlėje įkrovimo proceso pradžioje.

7.6. Įkraunant užsienyje (tarptinklinis ryšis) kainos gali skirtis nuo tų, kurios buvo nurodytos sudarant sutartį. Klientas prieš įkraudamas automobilį užsienyje, įsipareigoja pasidomėti galiojančiomis paslaugos sąlygomis. Šių Bendrųjų sąlygų 1.2 skyriuje nurodytas įsipareigojimas informuoti ir įspėti ir šiame skyriuje nurodytos teisinės pasekmės tokiais atvejais nėra taikomos.

Įkraunant automobilį užsienyje, DCS galite sumokėti ne tik D. Britanijos valiuta (užsienio valiuta). Kad atsiskaitymas užsienio valiuta būtų paprastesnis, DCS įsipareigoja užsienio valiutą gautą pinigų sumą pakeisti į D. Britanijos valiutą bei iš kliento pareikalauti ne užsienio valiutos, o šios pakeistos sumos. Keičiant užsienio valiutą automobilio įkrovimui, yra taikomas likus dienai iki įkrovimo nustatytas orientacinis euro valiutos keitimo kursas, kurį nustato Europos centrinis bankas kiekvienos banko darbo dienos pabaigoje. Klientas gali susipažinti su dabartiniais valiutų keitimo kursais svetainėje

https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html.

7.7. DCS pasilieka teisę nustatytu laikotarpiu mažinti galiojančių ir (arba) naujų sutarčių kainas nurodytose įkrovimo stotelėse (žr. 7.1 punkto b) dalį) (specialūs pasiūlymai).

7.8. Norint pakeisti tarifą, būtinas atitinkamas šalių susitarimas; klientas gali kreiptis dėl tarifo pakeitimo internetu įkrovimo paslaugos svetainėje.

8. Sąskaitų išrašymas ir apmokėjimo sąlygos

8.1. Klientas savo mėnesines sąskaitas faktūras gali gauti įkrovimo paslaugų svetainės klientų skiltyje, kurioje pateikiamas detalus įkrovimo procesų sąrašas atitinkamos sąskaitos faktūros išrašymo laikotarpiu ir informacija apie datą, vietą bei trukmę. Apie naują sąskaitą faktūrą klientui bus pranešta el. paštu.

8.2. Sąskaitos už kalendorinio mėnesio išlaidas apmokamos registracijos metu naudotojo paskyroje pasirinktu būdu ateinančio kalendorinio mėnesio ketvirtą darbo dieną. Verslo klientai, mokantys pagal sąskaitą faktūrą (žr. 2.4 punktą), per 14 dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos turi pervesti atitinkamą sumą į sąskaitoje faktūroje nurodytą banko sąskaitą. Nors DCS paprastai stengiasi išrašyti sąskaitas faktūras už įkrovimo paslaugas kitą kalendorinį mėnesį, ji negali to užtikrinti (pvz., dėl vėluojančio paslaugų partnerių sąskaitų faktūrų išrašymo DCS).

8.3. Klientas gali taikyti išskaitymą DCS reikalavimams tik tuo atveju, jei kliento priešpriešinis reikalavimas yra neginčijamas, grindžiamas šios sutarties atsisakymu arba jei teisės aktuose yra numatyta tokia teisė. Klientas gali sulaikyti mokėjimus tik tuo atveju, jei tai yra pagrįsta reikalavimais, kylančiais pagal įkrovimo paslaugų sutartį.

8.4. Jei klientas nevykdo mokėjimų įsipareigojimų, DCS turi teisę uždrausti klientui naudotis įkrovimo paslauga.

9. Tarptautinis tarptinklinis ryšys

įkrovimo paslaugų sutarties pagrindu klientas taip pat gali naudotis įkrovimo kortele bei įkrovimo programėle ir kitose nei jo gyvenamoji šalis. Dabartinį šalių sąrašą galite rasti įkrovimo paslaugos svetainėje.

10. Kontaktai

Turėdamas bendro pobūdžio klausimų apie produktą, sąskaitas faktūras, klientų sutarčių ar įkrovimo kortelių, taip pat dėl techninių problemų, ypač įkrovimo proceso metu, klientas gali kreiptis į mus, kaip nurodyta įkrovimo paslaugos svetainėje.

11. Garantija

11.1. Taikomos teisės aktuose numatytos garantijos.

12. Atsakomybės apribojimas

12.1. Įprasto aplaidumo atveju DCS yra atsakingi tik tuo atveju, jei jie pažeidė pagrindinius sutartinius įsipareigojimus (esminius sutartinius įsipareigojimus), pvz., tuos, kurie laikomi konkrečiai DCS priskirtais pagal įkrovimo paslaugų sutarties turinį ir paskirtį arba tuos, kurių atlikimas leidžia tinkamai vykdyti įkrovimo paslaugų sutartį ir kurių vykdymu klientas gali deramai pasikliauti. Tokia atsakomybė apribojama įprasta žala, kurią galima numatyti sudarant įkrovimo paslaugų sutartį.

12.2. DCS teisėtų atstovų, agentų ir darbuotojų asmeninė atsakomybė už žalą, atsirandančią dėl jų nedidelio aplaidumo, taip pat ribojama ankstesniame punkte nurodyta apimtimi.

12.3. DCS atsakomybė už piktavališką neinformavimą apie defektą arba atsakomybė, atsirandanti dėl prisiimtos garantijos ar pagal atsakomybę už produktus reglamentuojančius teisės aktus, lieka nepakitusi. Atsakomybės apribojimai netaikomi tyčios, didelio aplaidumo, mirties, kūno sužalojimo ar žalos sveikatai atveju.

12.4. DCS nėra įkrovimo stotelių operatorius ir neprisiima operatoriaus atsakomybės. Klientas pripažįsta, kad pretenzijos dėl elektros energijos tiekimo sutrikimo ar anomalijų, atsirandančių dėl tinklo veiklos sutrikimo (įskaitant tinklo jungtį), gali būti pareikštos paskirstymo tinklo operatoriui; pateikus prašymą DCS priskirs ir perduos su klientui padaryta žala susijusius reikalavimus ir teises paskirstymo tinklo operatoriaus atžvilgiu.

13. Informacija apie duomenų apsaugą

13.1. DCS rimtai vertina paslaugų naudotojų asmens duomenų apsaugą ir užtikrina naudotojų privatumą tvarkant asmens duomenis.

13.2. Daugiau informacijos apie duomenų tvarkymą, duomenų apsaugą ir duomenų apsaugą pateikiama privatumo politikoje.

14. Jurisdikcija, tarpininkavimas ir taikytina teisė

14.1. Įkrovimo paslaugų sutarčiai, taip pat visiems teisiniams santykiams, grindžiamiems šiomis Bendrosiomis sąlygomis, taikomi Vokietijos įstatymai; Jungtinių Tautų konvencija dėl tarptautinio prekių pirkimo - pardavimo sutarčių netaikoma. Jei klientas yra vartotojas, valstybės, kurioje yra jo įprastinė gyvenamoji vieta, privalomi teisės aktai, reglamentuojantys vartotojų apsaugą, yra viršesni už Vokietijos įstatymus, jei jie yra palankesni vartotojui.

14.2. Miuncheno (Vokietija) teismai turi išimtinę jurisdikciją nagrinėti visas pretenzijas, kylančias iš santykių su įmonių savininkais ar įmonėmis pagal viešąją teisę. Jei klientas yra vartotojas, o jo gyvenamoji ar įprastinė gyvenamoji vieta yra Europos ekonominėje erdvėje (EEE) arba Šveicarijoje, jis taip pat gali pareikšti pretenziją gyvenamosios vietos šalyje. DCS pretenzijos vartotojui gali būti pareikštos tik vartotojo gyvenamojoje šalyje.

14.3. Europos Komisija sukūrė elektroninio ginčų sprendimo platformą – http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Jei norėtumėte pateikti mums užklausą, prašome su mumis susisiekti.

14.4. DCS nedalyvaus ginčų sprendimo procese vartotojų arbitražo taryboje ir neprivalo to daryti.

Paskutinė peržiūra: 2021 m. gruodžio mėn.


1 pavyzdys: Sutarties atsisakymo formos pavyzdys

Pavyzdinė sutarties atsisakymo forma

(šią formą pildyti ir grąžinti tik tada, jei norite atsisakyti sutarties)

Kam:

Digital Charging Solutions GmbH

Mies-van-der-Rohe-Straße 6

80807 München, Vokietija

el. paštas: lt@bmw-public-charging.com

Aš / Mes (*) pranešu (-ame), kad atsisakau (-ome) toliau nurodytos paslaugos teikimo sutarties:

įkrovimo paslaugos sutarties numeris

užsakyta

Vartotojo (-ų) vardas, pavardė

Vartotojo (-ų) adresas

Vartotojo (-ų) parašas (-ai) (tik jei forma pateikiama popierinėje formoje)

Data

(*) Išbraukti, kas nereikalinga.