Aukšti reikalavimai, kuriuos keliate mūsų produktų ir paslaugų kokybei, turi įtakos tam, kaip tvarkome Jūsų duomenis. Mūsų tikslas – sukurti ir išsaugoti patikimų verslo santykių su savo esamais ir potencialiais klientais pagrindą. Jūsų asmens duomenų konfidencialumas ir saugumas yra vieni svarbiausių mūsų uždavinių.

Kas atsakingas už duomenų tvarkymą?

Bendrovė „Digital Charging Solutions GmbH“, įsikūrusi Mies-van-der-Rohe-Straße 6, 80807 Miunchenas, Vokietija, (toliau – „DCS“) kaip duomenų valdytoja, klientams teikia „BMW Charging“ paslaugas ir yra atsakinga už su jomis susijusių duomenų tvarkymą.

Kokius Jūsų duomenis tvarkome, kokiu tikslu ir kiek laiko saugomi duomenys?

Bendrovė „Digital Charging Solutions GmbH“, įsikūrusi Rosenstraße 18-19, 10178 Berlin, Vokietija, (toliau – „DCS“) kaip duomenų valdytoja, klientams teikia „BMW Charging“ paslaugas ir yra atsakinga už su jomis susijusių duomenų tvarkymą.

Sutarčių sudarymas

Tvarkomi šių kategorijų asmens duomenys, susiję su „BMW Charging“ paslaugų sutarties sudarymu:

  • kontaktiniai duomenys (pvz., pavardė, vardas, adresas, el. pašto adresas)
  • paskyros duomenys (pvz., „BMW Charging“ prisijungimo duomenys, mokėjimo informacija)
  • duomenys apie transporto priemonę (TPIN)

Pasibaigus „BMW Charging“ paslaugų sutarties galiojimui sutarties duomenys automatiškai ištrinami; pagal teisės aktų reikalavimus duomenys apie finansines operacijas ištrinami po 10 metų.

Paslaugų teikimas

DCS „BMW Charging“ paslaugų teikimo tikslais tvarkoma ši (galimai asmeninė) informacija (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b) punktas):

  • individualus identifikavimo numeris, priskiriamas „BMW Charging“ kortelei, kurią klientas atitinkamai naudoja įkrovimo stotelėje kaip jo tapatybės patvirtinimo priemonę.
  • išsamūs duomenys apie įkrovimą, rodantys, kada klientas atliko įkrovimą.
  • informacija apie įkrovimo stotelės, kurioje atliekamas įkrovimas, vietą ir kliento buvimo vietą rodant žemėlapį lengvesnio orientavimosi bei teisingų adresų rodymo užtikrinimo reikmėms (vieta tik tuo atveju, jei siūloma el. maršruto paslauga ir jei klientas yra aktyvavęs Pasaulinės vietos nustatymo sistemos (GPS) funkciją programėlėje „My BMW“).
  • visi kiti duomenys, surinkti įkrovimo metu.

DCS negali suteikti Jums atitinkamų paslaugų, jei šie duomenys nėra pateikti ir tvarkomi. Tvarkomi asmens duomenys automatiškai ištrinami po 90 dienų, išskyrus atvejus, kai juos reikia saugoti ilgiau teikiant konkrečią paslaugą.

Kliento transporto priemonės duomenų pateikimas yra būtinas, kad mūsų paslaugų teikėjas teisingai tvarkytų apmokestinimo procesą. VIN yra reikalingas atitinkamiems sutartiniams santykiams nustatyti.

Vykdydami „BMW Charging“ paslaugų sutartį pasitelkiame paslaugų teikėjus.

Produktų kokybės užtikrinimas, tyrimai ir naujų produktų kūrimas

Surinkti duomenys tvarkomi ne tik teikiant „BMW Charging“ paslaugas, bet ir siekiant užtikrinti DCS teikiamų „BMW Charging“ paslaugų kokybę bei kuriant naujas susijusias DCS paslaugas. Ši tvarkymo veikla atitinka teisėtus DCS ir „Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft“· Petuelring 130 · 80809 Miunchenas (BMW AG) interesus laikytis aukštų standartų, kuriuos klientai nustato esamoms paslaugoms, kad galėtų patenkinti klientų pageidavimus ateityje kurdami naujas paslaugas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). Siekiant apsaugoti mūsų klientų privatumą, duomenys tvarkomi tik taip, kad nebūtų įmanoma tiesiogiai nustatyti kliento tapatybės. Be to, kontaktiniai duomenys naudojami siunčiant tiesioginius reklaminius pranešimus apie mūsų pačių, panašias DSC paslaugas ar produktus (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f) punktas). Su klientu susisiekiama el. paštu arba per programėlę. Klientas turi teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tokios reklamos tikslais, susisiekdamas vienu iš toliau nurodytų būdų.

Norėdami patobulinti mūsų paslaugas, prisijungę vartotojai gali įvertinti DCS tinklo įkrovimo stotis, palikti pastabas apie jas arba įkelti į įkrovimo stotį vartotojo sukurtą turinį (toliau – įvertinimai). Šiuos įvertinimus DCS saugo kartu su asmens duomenimis ir naudoja tik mūsų paslaugoms tobulinti.

DCS pasilieka teisę kartu su kliento inicialais rodyti vertinimus svetainėje, programėlėje ir kitais kanalais (toliau – „vartotojo sąsaja“), jog jie būtų prieinami kitiems vartotojams, kad būtų tobulinamos paslaugos ir gerinama klientų naršymo patirtis. DCS taip pat gali pateikti įvertinimus DCS tinklo partneriams, kad jie būtų rodomi jų vartotojo sąsajoje. Bet koks toks DCS ar DCS tinklo partnerio įvertinimo naudojimas atliekamas taip, kad būtų apsaugoti vartotojo duomenys anonimine forma, t. y. tik naudojant vartotojo inicialus, be kitos asmeninės informacijos, nebent vartotojas iš anksto sutiko su naudojimu kitu būdu.

Kiekvienas vartotojas turi galimybę bet kuriuo metu ištrinti savo įvertinimą įkrovimo stotyje, naudodamas nustatymus atitinkamose vartotojo sąsajose.

Mes taip pat analizuojame jūsų vartotojų elgesį savo mobiliosiose programėlėse. Tuo norima pritaikyti mūsų paslaugų kokybę ir patogumą vartotojams, atsižvelgiant į klientų pageidavimus, taip pat ir mobiliąsias programėles (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). Tai tarnauja teisėtam DCS interesui patenkinti augančius klientų poreikius. Turite galimybę bet kada prieštarauti šiam tvarkymui mūsų mobiliosiose programėlėse.

Šios duomenų kategorijos yra tvarkomos atsižvelgiant į vartotojų elgseną mobiliosiose programėlėse.

Bendrasis naudojimas: naudojimo pradžia ir pabaiga (data ir laikas), lankymosi trukmė, atskirų funkcijų naudojimas, mygtukai ir puslapio peržiūros, paieškos elgsena ir sąlygos, akcijų, pvz., kuponų kodų, naudojimas

Su įrenginiu susiję duomenys: įrenginio tipas, operacinė sistema, kalbos nustatymai, laiko juostos, vieta, programėlės nustatymai, gedimai ir kitos klaidos

Atskirais atvejais jūsų asmens duomenys gali būti perduodami trečiosioms šalims. Tai IT paslaugų, logistikos, telekomunikacijų, konsultavimo, klientų aptarnavimo ir informavimo kategorijų įmonės. Jos taip pat gali būti už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų, t. y. trečiosiose šalyse. Kai kurios trečiosios šalys yra gavusios Europos Komisijos sertifikatą, kad jų duomenų apsauga prilygsta EEE standartui, priimdama vadinamuosius sprendimus dėl tinkamumo. Tačiau kitose trečiosiose šalyse, kurioms gali būti perduodami asmens duomenys, dėl teisinio reguliavimo nebuvimo gali būti taikomas skirtingas duomenų apsaugos lygis. Tokiu atveju pasirūpiname, kad būtų užtikrinta tinkama duomenų apsauga. Tai įmanoma laikantis privalomų įmonės taisyklių, standartinių sutarties sąlygų, išleistų Europos Komisijos, sertifikatų arba pripažintų elgesio kodeksų. Be to, duomenų perdavimas už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų grindžiamas jūsų sutikimu, kaip numatyta Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 49 str. 1 sakinio 1 punkto a papunktyje, jei tokį sutikimą davėte iš anksto. Jei norite gauti daugiau informacijos, prašome susisiekti su mumis.

Reklamos pranešimai ir rinkos tyrimai, pagrįsti sutikimu

Jei esate atskirai davę sutikimą dėl tolesnio Jūsų asmens duomenų naudojimo, Jūsų asmens duomenys gali būti naudojami taip, kaip nurodyta pareiškime dėl sutikimo, pavyzdžiui, rinkodaros tikslais ir (arba) rinkos tyrimams, ir, kai taikoma, gali būti atskleisti tretiesiems asmenims (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a) punktas). Išsamesnė informacija pateikiama atitinkamame pareiškime dėl sutikimo, kurį galima bet kada atšaukti.

Teisinė prievolė

Be to, DCS tvarkys asmens duomenis tuo atveju, jei ji turės tokią teisinę prievolę (BDAR 13 straipsnio 1 dalies c) punktas, 6 straipsnio 1 dalies c) punktas). Pavyzdžiui, DCS gali būti teisiškai įpareigota atskleisti asmens duomenis valstybinėms institucijoms ar kitoms trečiosioms šalims.

Trečiųjų šalių paslaugos („Google Maps“)

Siekdami užtikrinti teisingą adresų įvestį, savo interneto svetainėje per taikomųjų programų sąsają įdiegėme „Google Ireland Limited“ (adresas: Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublinas, D04 E5W5, Airija) paslaugą „Google Maps“. Šiuo atžvilgiu „Google“ veikia Jūsų vardu. Kad galėtumėte matyti naršyklės turinį, „Google“ turi gauti Jūsų IP adresą, priešingu atveju „Google“ negalės pateikti Jums šio turinio.

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas nustatytas BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punkte, t.y. Jūsų asmens duomenis tvarkome remdamiesi jūsų sutarties vykdymu.

Išjungdami „JavaScript“ savo naršyklėje galite išjungti „Google Maps“ paslaugą ir tokiu būdu užkirsti kelią duomenų perdavimui „Google“. Tačiau norėtume atkreipti dėmesį, kad tokiu atveju negalėsite naudoti žemėlapių mūsų puslapiuose.

„Google“ gali perduoti iš „Maps“ gautą informaciją tretiesiems asmenims, jei to reikalaujama pagal teisės aktus arba jei tretieji asmenys tvarko šiuos duomenis „Google“ vardu.

Daugiau informacijos apie duomenų rinkimo ir jų tvarkymo „Google Maps“ tikslus ir apimtį galima rasti Privatumo politikoje. Ten taip pat rasite papildomos informacijos apie savo teises ir privatumo apsaugos parametrų parinktis: http://www.google.de/intl/lt/policies/privacy.

Kam perduodame jūsų asmens duomenis?

Klientų, kurie užsiregistravo pas mus su „BMW ID“, transporto priemonės duomenis (VIN), BMW ID ir įkrovimo sutarties ID perduodame BMW AG, neatsižvelgdami į jų sutikimą, kad galėtume patikrinti atitiktį tinkamumo reikalavimams, nes tai reikalinga registracijai atlikti ir sąskaitoms faktūroms išrašyti. Ši patikra atliekama reguliariai sutarties galiojimo laikotarpiu, siekiant užtikrinti atitiktį tinkamumo reikalavimams ir ateityje.

Kaip saugome Jūsų asmens duomenis?

Jūsų duomenų apsaugą užtikriname naudodami moderniausias technologijas. Pavyzdžiui, siekiant apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo netinkamo naudojimo ar bet kokio kitokio neteisėto tvarkymo, taikomos šios saugumo priemonės:

  • prieiga prie asmens duomenų nustatytais tikslais suteikiama tik ribotam skaičiui įgaliotų asmenų;
  • surinkti duomenys perduodami tik užšifruotu pavidalu;
  • be to, prieiga prie šių IT sistemų yra nuolat stebima, kad būtų galima kuo anksčiau nustatyti ir užkirsti kelią netinkamam duomenų naudojimui.

Jūsų asmens duomenis saugome tik tiek laiko, kiek to reikia atitinkamu tikslu. Jei duomenys tvarkomi keliais tikslais, įvykdžius paskutinįjį nurodytą tikslą, jie automatiškai ištrinami arba saugomi taip, kad nebūtų įmanoma tiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybės.

Mūsų kontaktai, Jūsų duomenų apsaugos teisės ir Jūsų teisė pateikti skundą duomenų apsaugos institucijai

Jūs turite teisę pateikti prašymą susipažinti su savo asmens duomenimis, prašyti juos pataisyti / ištrinti arba apriboti jų tvarkymą, nesutikti, kad jie būtų tvarkomi, kreipdamiesi į DCS („Digital Charging Solutions GmbH“, Rosenstraße 18-19, 10178 Berlin, Vokietija, el. paštas: dataprotection@digitalchargingsolutions.com). Jei manote, kad Jūsų klausimai ar skundai dėl duomenų tvarkymo nėra vertinami rimtai, taip pat galite kreiptis į atsakingą reguliavimo instituciją.

Jei duomenys tvarkomi remiantis Jūsų sutikimu, galite bet kada atšaukti savo sutikimą dėl jų tvarkymo ateityje. Šiuo klausimu prašome kreiptis į DCS („Digital Charging Solutions GmbH“, Rosenstraße 18-19, 10178 Berlin, Vokietija, el. paštas: dataprotection@digitalchargingsolutions.com


Paskutinė peržiūra: 20.02.2024